1 Naposledy upravil: cihoun (12. 7. 16 14:26)

Téma: Terénní kolce - tratě

Skolce vespolek!
Jako majitel nových kolců Powerslide X-Plorer 2.0 (s pneu 150 mm) bych chtěl rozpoutat výměnu informací ohledně vhodných tratí pro kolce s nafukovacími koly (PS X-Plorer, JOVE, SRB XRS, Jenex V2 Aero apod.), popř. pro nordic skate brusle. Pokud máte tipy na vyzkoušené trasy kdekoli po Čechách (ale i za hranicemi), tak sem s nimi.

2 Naposledy upravil: cihoun (14. 7. 16 06:44)

Re: Terénní kolce - tratě

Lokalita: Hornopožárský les, délka: 21 km, celkové stoupání: 375 m
Odkaz na mapu: https://mapy.cz/s/Rvey

Poměrně náročná trasa v krásném prostředí Hornopožárského lesa, což je oblast v Dolním Posázaví mezi Jílovým u Prahy, Kamenicí, Krhanicemi a Kamenným Přívozem, která je protkaná sítí cest, většinou asfaltových. Kvalita asfaltu ale kromě páteřní cesty neumožňuje použití kolců s tvrdými kolečky, zato pro kolce s nafukovacími kolečky a terénní brusle je to terén téměř ideální. Na všech cestách, které jsou součástí této trasy, platí zákaz vjezdu pro auta.
Výchozím místem, kde je možné odstavit auto, je Těptín u Dlouhého rybníka. Trasu popisuji v úsecích, které lze kombinovat i v jiném pořadí:

1. Těptín - Horní Požáry (2,5 km, tam a zpět 5 km): z Těptína od Dlouhého rybníka po cyklotrase č. 0029, na začátku ca. 0,5 km prudší kopec k hájovně Nová Grybla, potom mírné klesání po cyklotrase č. 19 k loveckému zámečku Horní Požáry, hrubší asfalt, místy výtluky, ale bez problému sjízdné oběma směry (aktualizace: na konci roku 2015 byl v tomto úseku položený nový povrch - luxusní černý asfalt bez kameniva vhodný i pro PU kolečka)

2. Horní Požáry - Dolní Požáry (4 km, resp. 8 km): Od loveckého zámečku Horní Požáry sjezd po červeně značené úzké asfaltové cestě, na úvod prudké klesání (mám na obou kolcích lýtkovou brzdu a bez problému) s množstvím příčných odvodňovacích žlábků (dají se v pohodě přeskočit). Následuje střídavé stoupání a klesání až na Dolní Požáry, kde cestu přetíná silnice, zde otáčím a stejnou cestou zpět na Horní Požáry, při výjezdu je celkové stoupání 160 m. Na jaře a na podzim bývají na úzké asfaltce místy nánosy bahna z okolních strání, což může dělat výjezd hlavně při bruslení ještě "zajímavějším".

3. Horní Požáry - Kamenný Přívoz (3 km, resp. 6 km): Z Horních požárů po cyklotrase č. 19 nejdřív po vstevnici, později z kopce do Kamenného Přívozu na konec cesty, která vyústí na silnici u přejezdu přes koleje nedaleko žel. st. Celkové klesání asi 140 m, velmi kvalitní asfalt, možná i pro tvrdá kolečka. Zhruba v polovině sjezdu pozor před odbočkou k hájovně Turyň, bývá tu občas přes cestu závora! Výstražná tabule na ní upozorňuje ca. 300 m předem.

4. Odbočka k hájovně Turyň (1,5 km, resp. 3 km): Při sjezdu do Kamenného Přívozu (nebo naopak při výjezdu) je možno z hlavní cesty odbočit k hájovně Turyň (při sjezdu odbočka vpravo). Úsek má slušný asfaltový povrch, celkové stoupání od hájovny zpět na hlavní cestu je asi 55 m.


Alternativní výchozí místa s možností odstavit auto:
Kamenný Přívoz - na konci úseku 3 - v okolí žel. st. nebo parkoviště asi po 300 m od začátku cyklostezky (dál už auta nesmí),
Dolní Požáry - na konci úseku 2 - u silnice z Krhanic do Čakovic u křížení s modrou značkou

3

Re: Terénní kolce - tratě

Lokalita: Třeboň, délka: 37 km, celkové stoupání: ca. 30 m
Odkaz na mapu: https://mapy.cz/s/I22V

Rovinatý okruh jižně od Třeboně. Výchozím bodem pro mě byla hráz rybníka Svět, auto je možné nechat na velkém parkovišti pod hrází u restaurace Pěšárna.

Cyklostezkou po hrázi rybníka Svět a později Opatovického rybníka do Doubí k farmě Mlýnský Dvůr. Tady vpravo po asfaltové cestě se zákazem vjezdu pro auta, po ca. 3 km na rozcestí u rybníku Tobolky vpravo směrem na Domanín. Po vyústění cesty na silnici (minimální provoz) vlevo směr na Kojákovice a po ca. 1,5 km vlevo po žlutě značené lesní asfaltové cestě (zákaz vjezdu autům). Po této žlutě značené cestě asi 11 km až k železniční stanici Majdalena, zde po silnici směrem na Kosky. Na rozcestí Kosky odbočíme vlevo na cyklostezku "Lužnická". Zprvu lesem, později po hrázi rybníků Nový Hospodář, Žofinka, Výtopa a Starý Hospodář a dále opět lesem až k rozcestí Novořecká bašta. Odtud již po žlutě značené cestě až do Třeboně na parkoviště u penzionu U Kapra. Zde je možno pokračovat vlevo podél Zlaté stoky a zakončit vyjížďku opět pod hrází rybníku Svět na zahrádce restaurace Pěšárna.

První úsek po hrázi rybníků Svět a Opatovického (ca. 2 km) je sjízdný pouze pro větší kola terénních kolců. Následující pasáž z Doubí od Mlýnského Dvora až k Hájovně Cinátl (ca. 11 km) má dobrý povrch - úsek lesem po žluté dokonce vynikající - a je tak vhodný i pro běžné kolce s gumovými nebo PU kolečky. Od Hájovny Cinátl na Majdalenu je to po asfaltu horší kvality, z Majdaleny po silnici i lesní úsek cyklostezky z rozcestí Kosky až k rybníku Nový Hospodář je dobrý asfalt. Od Nového Hospodáře až skoro do Třeboně (ca. 10 km) si už ale moc nezabruslíte, většinou to bylo na soupaž po lesních cestách.

Celkově krásný okruh, je na co koukat a i přes minimální převýšení si člověk díky dlouhým úsekům na soupaž slušně zaposiluje.

4 Naposledy upravil: cihoun (12. 7. 16 14:30)

Re: Terénní kolce - tratě

Lokalita: Roudnice-Mělník-Vraňany, délka: 40 km, celkové stoupání: 30 m
Odkaz na mapu: https://mapy.cz/s/I6Dp

Trasu lze výborně zkombinovat s vlakem. Pokud necháte auto u žel. stanice Vraňany, tak za 30 min. jste v Roudnici n. L., kde 200 m od nádraží začíná cyklostezka Labská, po které pojedete až do Mělníka a z Mělníka do Lužce pak po cyklotrase Vltavská.

Trasa je v úseku Horní Počaply - Lužec n. V. (ca. 22 km) sjízdná i na kolcích s tvrdými kolečky s vyjímkou průjezdu Hořínským parkem. Kromě již zmíněného zámeckého parku v Hoříně obsahuje celá trasa ještě terénní úsek mezi Zálužím a Račicemi kolem veslařského kanálu (1,5 km), kde se dá jet jenom soupaž.

Pohodová trasa (kolcaře s rodinou můžou její členové doprovázet na kole nebo koloběžce jako v mém případě) po úplné rovině se strategicky umístěnou hospodou Na Knížecí s krásnou velkou zahrádkou u řeky hned vedle stezky, která je na 20. kilometru přesně v polovině délky trasy.

5 Naposledy upravil: cihoun (13. 7. 16 15:04)

Re: Terénní kolce - tratě

Vhodné lokality pro terénní kolce v Praze

Lokalita: Krčský les, délka: 12 km, celkové stoupání: 150 m, povrch: asfalt různé kvality 75%, dobré lesní cesty 25%
Odkaz na mapu: https://mapy.cz/s/IgXb

Lokalita: Hostivařský park, délka: 12 km, celkové stoupání: 135 m, povrch: asfalt 50%, hlína/štěrk 50%
Odkaz na mapu: https://mapy.cz/s/Ih5A

Lokalita: Uhříněves, délka: 10 km, celkové stoupání: 40 m, povrch: asfalt 95%, zámková dlažba/štěrk 5%
Odkaz na mapu: https://mapy.cz/s/IhoA

Lokalita: Prokopské údolí, délka: 9 km, celkové stoupání: 160 m, povrch: asfalt různé kvality 100%
Odkaz na mapu: https://mapy.cz/s/IhwC

Lokalita: Troja - Řež - Troja, délka: 28 km, celkové stoupání: 60 m, povrch: asfalt různé kvality 95%, hlína/štěrk 5%
Při využítí přívozu v Řeži lze zpáteční úsek z Řeže do Klecan absolvovat po levém břehu a vrátit se na pravý přívozem v Klecanech. Tímto způsobem se dá vyhnout i jízdě soupaží po nezpevněné cestě na pravém břehu a jet celý úsek až do Řeže po asfaltu.
Odkaz na mapu: https://mapy.cz/s/IhAT

Lokalita: Divoká Šárka, délka: 8 km, celkové stoupání: 115 m, povrch: asfalt různé kvality 100%
Odkaz na mapu: https://mapy.cz/s/IhHG

Lokalita: Šeberov - Jesenice - Šeberov, délka: 28 km, celkové stoupání: 240 m, povrch: asfalt 80%, hlína/štěrk, zámková dlažba 20%
Odkaz na mapu: https://mapy.cz/s/RKvD

6 Naposledy upravil: cihoun (13. 7. 16 16:29)

Re: Terénní kolce - tratě

Lokalita: Brandýs n. L., Čelákovice, délka: 28 km, celkové stoupání: 50 m, povrch: asfalt 85%, hlína/štěrk 15%
Odkaz na mapu: https://mapy.cz/s/RKM3

Jako výchozí místo doporučuji parkoviště u mostu (Generála Lišky) pod zámkem v Brandýse n. L. Ulicí Na Celné asi 300 m a vlevo po dřevěné lávce sjezd k řece na začátek Labské cyklostezky. Tou přes Lázně Toušeň, po lávce na pravý břeh a po něm přes Káraný do Čelákovic. U lávky pro pěší vlevo po nové cyklostezce do chatové osady Grado a dále na sever po cyklotrase 0041. Ta vyústí na pěknou asfaltovou cestu se zákazem vjezdu mot. vozidel a cedulí s upozorněním, že se nejedná o bruslařskou dráhu (a proto tam jezdí jeden bruslař za druhým). Touto cestou na konec, vpravo asi 200 m a vpravo úzkou betonovou cestou (nejsou to panely, hroty drží) podél oplocených usazovacích nádrží na pitnou vodu. Cestou zpět křížíme původní asfaltovou cestu ("bruslařskou dráhu"). Vpravo po silnici do Káraného. Za mostem přes Jizeru vpravo po modré značce až k žel. stanici Otradovice, vlevo podél kolejí a u přejezdu vlevo po žlutě značené cestě. Po ní na začátek Staré Boleslavi, podél dálnice k lávce pro pěší a po ní přes dálnici. Za lávkou vlevo mezi vilkami k modře značené cestě a po ní do Brandýsa k mostu a zámku.

7

Re: Terénní kolce - tratě

Lokalita: Brandýs n. L., Kostelec n. L., délka: 26 km, celkové stoupání: 50 m, povrch: asfalt 45%, hlína/štěrkopísek 55%
Odkaz na mapu: https://mapy.cz/s/RLI3

Jako výchozí místo doporučuji parkoviště u mostu (Generála Lišky) pod zámkem v Brandýse n. L. Velmi pěkný okruh, na kterém téměř nepotkáte auto. Převažují úseky po nezpevněných cestách, na kterých se často nedá bruslit, takže na skatových kolcích bez reverzního kolečka zbývá jen soupaž. Celkově jsem nasoupažil určitě 10 km a v závěru mě braly křeče do tricepsů. Takže trasu můžu doporučit hlavně masochistům, kteří se chtějí kochat hezkými scenériemi borovicových lesů a zároveň posílit ruce.